Politický kompas (beta)

politický kompas

"Politický kompas" je jednoduchý soubor otázek, který pomůže těm, kdo váhají, kam se zařadit v politickém spektru. Při jeho sestavování jsem se inspiroval hlavně na stránkách World's Smallest Political Quiz a The Political Compass. Tyto testy nepoužívají tradiční rozlišení na pravici a levici. To je totiž příliš zjdnodušující. Pravolevý model (s trochou nadsázky) říká, že liberálové jsou vlastně jen takoví umírněnější fašisté. To někteří socialisté tvrdí, ale není to pravda:) Proto se začalo používat dvojrozměrné znázornění (též nazývané Nolanův graf): na jedné ose je míra ekonomické svobody, kterou daný směr prosazuje (tato osa zhruba odpovídá té pravo-levé), na druhé ose je pak míra svobody osobní - viz obrázek.

Tak například vidíme, že fašisté a komunisté svorně svobodu omezují. Konzervativci se shodnou s liberály v ekonomických otázkách, ale jinak se diametrálně liší. Moderním socialistům zase vesměs nevadí volná láska, ale moc jim nevoní volný trh.

Následuje dvacet otázek na různá témata, které vám napoví, kde stojíte vy. Přečtěte si zadání a zeptejte se sami sebe, jak byste daný problém vyřešili. Odpovědět lze i "nevím". Čtěte pozorně, některé otázky jsou formulovány záporně, jiné ne. Upozornění: test je orientační, nedělá si nárok na 100% spolehlivost.

Poznámka pro paranoiky: výsledek se archivuje, výhradně pro účely statistického vyhodnocení. Získaná data neposkytnu nikomu třetímu.

Upozornění: mezi 1. a 12.11.2008 byla v testu chyba, v jejímž důsledku byly výsledky v dimenzi osobní svobody nesmyslné. Za vzniklé zmatení a případné psychické potíže se omlouvám:)

Autor:
BLOG

Takže tady to je...

1. Zákon by měl zakazovat kouření v restauracích.
2. Co si kdo postaví na svém pozemku, není věc státu.
3. Některé náboženské a etnické tradice nejsou slučitelné se svobodnou společností.
4. Drogy (tvrdé ani měkké) by neměly nikdy být legalizovány.
5. Do dobrovolného vztahu dvou lidí (i stejného pohlaví) stát nemá co mluvit.
6. Rodiče by měli mít plné právo poslat dítě do jakékoliv školy, ne jen té státní.
7. Vydávat knihy jako je Mein Kampf by nemělo být trestné.
8. Názor většiny je důležitější než názor jednotlivce.
9. Církve by měly být zcela nezávislé na státu.
10. Pozitivní diskriminace (zvýhodňování žen, lidí jiného etnika apod.) je prospěšná.
11. Všechny obchodní bariéry by měly být zrušeny. Domácí odvětví nemají nárok na ochranu před levnější konkurencí z ciziny.
12. Daně i státní výdaje jsou u nás příliš vysoké, i poloviční by stále byly příliš.
13. Důchodové zabezpečení by mělo fungovat na bázi komerčního pojištění.
14. Naše zdravotnictví nepotřebuje "více trhu"
15. Investiční pobídky ekonomice prospívají.
16. Regulace nájmů je škodlivá.
17. Zemědělci by měli dostávat státní dotace.
18. Minimální mzda by měla být zrušena.
19. Česká pošta, Česká televize a České dráhy by neměly být privatizovány.
20. Solidarita s potřebnými by měla být dobrovolná, ne placená z daní.